Senast uppdaterad: 2003-02-11


VÅR RESA TILL BEIJING
INNAN VI FLYTTADE HIT





Middag med Elaines vänner



Förbjudna staden


Kinesiska Muren




Tillbaka