Gäddan
English

En förväntat vanlig fisketur utan fångst
vände plötsligt till en dramatisk fångst
av en 2.3 kg, 75 cm lång Gädda.
Elaines första fångst. GRATTIS!Här är fångstredskapet


Och en del av gäddan tillagadHem