En hummer på 20 minuter
Vårt sexårsjubileum av ...


Denna hummer är bara för bilden
med Håkan och Elaine, båda Bärnsten.

Detta är vår hummer

i närbild

Claes skär i två delar

....och skär..

.. och skär ...

Et voila, färdig att serveras

Färdig att ätas

Färdig att äta

Bästa bitarna till sist

Efter 20 minuter....
Skillnaden mellan att vara född i Guangzhou, där man äter allt som har ben utom bord och allt som flyger utom flygplan, och att vara född i Borås är att Elaine fann en guldgruva: allt jag inte åt på min hummer. Skalen blev dock kvar.Till hemsidan