Genua/Genoa

Tillbaka/Back


Flygplatsen i München/Airport in Munich
Inflygning till Genua/Inflight to Genoa
Dyrt tråkigt hotell. Utsikt från fönstret
Expensive boring hotel. View from the window
Rundvandring på sta'n/Tour around town
Europas största(?) akvarium/The biggest(?) Aquarium in Europe


På väg hem efter kryssningen/On our way back after the cruise
Tillbaka/Back