Från fartyget MSC Splendida
From the ship MSC Splendida

Tillbaka/Back
Bild med kaptenen (20Euro)/Picture with the Captain (20Euro)
Vår hytt/Our cabin
Bläckfiskrisotto/Inkfish risotto
Räddningsövning/Rescue exercise
Våra danska bordsvänner/Our Danish dinner table friends


Våra svenska bordsvänner/Our Swedish dinner table friends


Våra bordsvänners svenska vänner../Our dinner table friends Swedish friends..


Presentation av besättningen. I denna teater var det föreställningar varje kväll.
Presentation of the crew. There were performances in this theater every evening.


Vår hytt 10006/Our cabin 10006
Tillbaka/Back